Vakbond blokkeert toegang Tihange

Een twintigtal personen blokkeert momenteel de toegang tot de kerncentrale van Tihange, in de provincie Luik. De actie gaat uit van het gemeenschappelijk vakbondsfront FGTB-CNE. De vakbonden willen de slechte sociale verhoudingen sinds enkele maanden aanklagen, zegt vakbondsafgevaardigde Jean-Marc Pirotton.

Sinds 5u mogen enkel nog personen die de reactoren aansturen binnen. De andere werknemers zoals kaderleden, administratief of onderhoudspersoneel en werknemers van externe bedrijven, wordt de toegang tot de site Tihange belet.

Pirotton wijst voor de actie onder meer op het niet naleven van akkoorden binnen de paritaire organen, de reorganisatie van het onderhoud en een aantal mails gericht aan personeelsverantwoordelijken. "Ons doel is dat de directie naar ons komt", aldus de vakbondsman.