Dossier Aanslagen Brussel

Defensie zet 300 extra militairen in

Defensie zet vanaf vandaag 300 extra militairen in voor de beveiliging in Brussel, voornamelijk in de metrostations. Het totaal aantal ingezette soldaten wordt daarmee op 1.800 manschappen geschat, stelt VSOA-Defensie. De legervakbond noemt de situatie "stilaan onhoudbaar" en vraagt extra middelen. "Er zijn militairen die, in bepaalde functies, hun helm hebben moeten inleveren om door te geven aan anderen", luidt het.

Sinds maandagochtend bedient de Brusselse metro twaalf bijkomende stations. Defensie zet daarvoor extra soldaten in. "Zoals steeds zullen de militairen plichtsbewust antwoorden aan de vraag, maar de situatie wordt stilaan onhoudbaar", zegt voorzitter Edwin Lauwereins van de grootste vakbond voor het defensiepersoneel. "Er dringt zich een structurele oplossing op. Gedaan met 'het systeem van brandjes blussen'".

Lauwereins klaagt aan dat te weinig middelen worden vrijgemaakt om materiaal te voorzien voor dergelijke operaties. Hij haalt het voorbeeld aan van scherfwerende vesten die nog altijd worden geleend van de Amerikanen, schietoefeningen die worden geschrapt wegens te weinig munitie en uitrusting die niet meer voldoet of slecht is onderhouden.

De regering-Michel besliste eerder al 400 miljoen euro extra in te zetten in de strijd tegen terrorisme en radicalisering. De 100 miljoen euro die nog niet is toegewezen, moet voor het VSOA dienen om het militair personeel beter uit te rusten en te voorzien in trainingen zodat een bredere rotatie kan georganiseerd worden. "Dit zal tevens toelaten om enkele belangrijke oefeningen te laten doorgaan zodat de militair verder getraind kan worden om te kunnen voldoen aan de internationale vraag om in verschillende domeinen bijstand te leveren", zegt Lauwereins.