Crevits wil jongeren wapenen tegen extremisme

Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) wil met een zogenaamd competentiekader jongeren na de aanslagen in Parijs en Brussel weerbaarder maken voor extremistische en radicaliserende propaganda. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen.

Bedoeling is onder meer om jongeren kritisch te leren omgaan met media en het internet. Daarnaast moeten leerlingen bepaalde waarden aanleren, zoals vrijheid, verdraagzaamheid en respect voor de mensenrechten, culturele diversiteit en de rechtsstaat.

Het project, ontwikkeld door 1.200 leraars en experten, zal worden besproken op de Conferentie van onderwijsministers van de Raad van Europa. Die vindt maandag en dinsdag plaats in Brussel - een jaar vroeger dan gepland, door de aanslagen in Parijs.

Crevits wil deze methode toepassen in het hele Vlaams onderwijs. Aanvankelijk zullen 40 leraren en lerarenopleiders het kader gebruiken. Het initiatief maakt deel uit van een Europees proefproject in twaalf landen. Het zal ook als inspiratie dienen voor de actualisatie van de eindtermen.