Dossier Aanslagen Brussel

Turkse gemeenschap Gent tegen terreur

In Gent verzamelden zondagmiddag een paar honderd mensen voor een betoging tegen terreur en de aanslagen in Brussel, Ankara en Istanboel. De betoging werd georganiseerd door de vzw Enderun, een onafhankelijke organisatie die is opgericht door Turkse jongeren. Na afloop werd er gespeecht in het Turks en het Nederlands vlakbij de stadshal.

De vzw is een net opgerichte en erkende vzw in de Gentse wijk Rabot. De betoging die vertrok in Meerhem, vlakbij de Sleepstraat, werd bijgewoond door zo'n 250 mensen van verschillende afkomst. Er werden veel Turkse vlaggen meegedragen in de optocht, maar ook Belgische. De groep vertrok rond 12uur richting stadshal. Daar sprak Neslihan Dogan, lid van de vzw, de betogers toe. "We zijn met Enderun op het idee gekomen om deze betoging te organiseren lang voor de dubbele aanslag in onze hoofdstad Brussel, want lang ervoor werd onze andere hoofdstad in Turkije, Ankara maar ook Istanboel, aangevallen.

Elke vorm van terreur veroordelen
Toen de aanslagen in Brussel plaatsvonden, erkenden we de urgentie van een dergelijke betoging en besloten we om het breed aan te pakken en alle vormen van terreur te veroordelen. Terreur is lang geen voorrecht van het Westen, want de grootste groep slachtoffers van het - en ik haat het woord - moslimfundamentalisme zijn nog steeds de moslims zelf. In Ankara en Pakistan, maar vooral Jemen, Irak en Syrië is terreur dagelijkse kost geworden en dat durven we vaak te vergeten. Brussel of Parijs zijn immers dichter bij huis en dat raakt ons allen op een meer directe wijze, maar het zou zo niet mogen zijn. Met deze optocht willen we met iedereen, ongeacht je politieke oriëntering, religie, afkomst, ... een boodschap uitbrengen en dat is het collectief veroordelen van alle vormen van terreur, of dat nu moslimfundamentalisme is of nationaalseparatistische terreur.

Geen goede of slechte terreur
Er bestaat geen goede of slechte terreur en terreur raakt ons allen, daarom is het tijd om een onverdeeld standpunt in te nemen en consequent alle vormen van terreur te vergoelijken." Ten slotte veroordeelde ze ook de aanslagen in de naam van de religie. "Wij willen als Turkse vereniging nogmaals verduidelijken dat IS en andere terreurgroepen die de islam misbruiken om hun boodschap uit te brengen niets met die islam te maken hebben. Ze misbruiken de islam om verdeeldheid en polarisering te zaaien in onze maatschappij. Het is dan belangrijk dat we ons niet laten vangen aan het populistisch discours van 'the clash of civilisations'. Indien de islam inderdaad het probleem zou zijn, zouden de meeste slachtoffers niet in moslimlanden vallen", besloot ze.