Linkebeek: Thiéry naar Raad van State

Kamerlid Damien Thiéry (MR) heeft bij de Raad van State beroep aangetekend tegen zijn niet-benoeming als burgemeester van Linkebeek. Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) vernietigde eind februari de beslissing van de gemeenteraad om hem opnieuw voor te dragen als burgemeester. Het is deze legislatuur al de derde keer dat Thiéry bij de Raad van State een beslissing tot niet-benoeming als burgemeester aanvecht. 

Homans weigert Thiéry te benoemen omdat die de taalwetgeving heeft overtreden. Zo stuurde hij onder meer oproepingsbrieven voor verkiezingen in het Frans, terwijl dat volgens de taalwetgeving in het Nederlands moet. Omdat de Franstalige meerderheid van Linkebeek bleef weigeren een andere kandidaat-burgemeester voor te dragen, benoemde Homans vorig najaar het Vlaamse oppositielid Eric De Bruycker (Prolink) als burgemeester.

Uit protest namen alle 13 Franstalige raadsleden hierop collectief ontslag, zodat er op 13 december nieuwe gemeenteraadsverkiezingen werden georganiseerd. De fractie van Thiéry heroverde bij toen opnieuw alle 13 zetels. Homans vernietigde de gemeenteraadsbeslissing van 29 februari omdat volgens haar door de eerdere beslissingen van de Raad van State in het beroep dat Thiéry aantekende hij deze legislatuur niet meer kan benoemd worden. 

Volgens Thiéry en zijn Franstalige meerderheid is dat echter wél het geval. Men wijst erop dat De Bruycker inmiddels ontslag nam als burgemeester, nieuwe verkiezingen werden georganiseerd en de oproepingsbrieven bij deze verkiezingen verstuurd werden overeenkomstig een arrest van de Raad van State. In de tussentijd blijft de Bruycker wel nog burgemeester.