Dit verandert door begrotingsakkoord

De kogel is door de kerk, de regering is erin geslaagd om 2,2 miljard euro te vinden en zo het begrotingsgat te dichten. Maar waar komt dat geld vandaan? Dit zijn de maatregelen die u in uw portefeuille zal voelen.

De 38 urenweek wordt afgeschaft, de uren worden vanaf nu berekend op jaarbasis. Dit leidt tot flexibeler werken. In drukke periodes kunnen werkgevers hun mensen tot 45 uur per week inzetten, in rustigere periodes worden de werknemers dan minder ingezet.

Een aantal regels worden verstrengd. Zo komt er meer controle op tijdskrediet en komen er strengere regels voor buitenlanders die in België komen werken. Zij zullen pas na drie maanden recht krijgen op een werkloosheidsuitkering.

De regering wil langdurig zieken ook sneller aan het werk krijgen. Er volgt een systeem van sancties, zowel voor de zieken zelf die voorstellen tot aangepast werk weigeren, maar ook voor werkgevers die te veel langdurig zieken onder hun personeelsleden hebben.

Ook de ambtenarenpensioenen worden aangepast: op termijn worden de studiejaren van ambtenaren niet meer meegeteld voor de pensioenen.