Jambon vraagt politie blokkades op te heffen

De minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft op de persconferentie van het crisiscentrum duidelijk gesteld dat hij de politie heeft gevraagd om de blokkades op te heffen. "We zullen eerst vragen om weg te gaan. Als dat niet gerespecteerd wordt, zullen we tussenkomen", aldus Jambon. "Ik vind het betreurenswaardig dat dergelijke acties politiecapaciteit moeten opeisen", zei de minister nog. "We leven nog in dreigingsniveau 3 en u zal begrijpen dat we in die omstandigheden alle krachten nodig hebben om de veiligheid te kunnen verzekeren."

Vanmiddag is beslist dat de federale crisisfase afgekondigd wordt. "Dat is gebeurd in akkoord met de gouverneurs van de betrokken provincies en de Waalse regering en de eerste minister is op de hoogte", zei Jambon. Door de federale fase kunnen de acties vanuit het Crisiscentrum gecoördineerd worden. "De federale politie zal proportionele en afgemeten maatregelen nemen", zegt Jambon. "Ze zullen eerst het bevel geven om de plaats te verlaten. Wordt dat niet gerespecteerd, dan komen ze meteen tussen."

Akkoord met sector
Jambon zei dat met de transportsector en de Waalse regering overeengekomen is dat er tot het volgende overleg op 14 april geen acties meer zouden plaatsvinden. De "wilde acties" die sinds vrijdag plaatsvinden op Belgische wegen noemt hij dan ook onaanvaardbaar. 

"De acties zijn niet door de sector ingegeven. Ze zijn onaanvaardbaar gezien de bevoorradingsproblemen die ze veroorzaken, specifiek voor de hulpdiensten en de gevoelige instellingen", zei Jambon. Hij doelt daarmee onder andere op ziekenhuizen of rusthuizen, die niet meer kunnen bevoorraad worden.