Iedereen bij Accent gratis smartphone

Bij het bedrijf Accent Jobs heeft niemand zich kandidaat gesteld om op te komen bij sociale verkiezingen. Het bedrijf beloofde eerder dat ze aan alle werknemers een smartphone en een extra dag vakantie zou geven, als niemand zich kandidaat stelde. En dat gebeurt nu ook, laat Accent weten in een statement.

"Op 27 maart werd de periode afgesloten dat medewerkers zich kandidaat konden stellen voor de sociale verkiezingen", zegt Accent in het statement. "Zoals ook in voorgaande jaren het geval was, heeft geen van onze medewerkers zich kandidaat gesteld." Het bedrijf zegt dat ze het budget dat is vrijgekomen door geen sociale verkiezingen te organiseren zullen gebruiken om, zoals beloofd, elke werknemer een smartphone en een dag vakantie te geven.

De vakbonden gingen er nochtans van uit dat de oproep van Accent het tegengestelde zou uitlokken, en dat er toch werknemers zich kandidaat zouden stellen. Maar dat is dus niet gebeurd. De vakbonden hoopten er nochtans op, want volgens hen is het "hoognodig dat een ondernemingsraad in het bedrijf komt".

Bekijk ook: