Inflatie op hoogste peil sinds 2012

De inflatie in België is in maart gestegen tot 2,24 procent. Dat is het hoogste niveau sinds eind 2012, zo meldt de federale overheidsdienst Economie vandaag.

De stijging van de consumentenprijzen lag een pak hoger dan in februari, toen de inflatie 1,39 procent op jaarbasis bedroeg. Er waren in maart voornamelijk prijsstijgingen voor elektriciteit, fruit, telecompacks, motorbrandstoffen, buitenlandse reizen, restaurants en cafés, brood en granen en de aankoop van nieuwe wagens. Vooral aardgas, huisbrandolie en alcoholische dranken hadden een verlagend effect op het indexcijfer, aldus de FOD Economie.