Huiszoeking mag nu ook 's nachts

De tijdelijke Kamercommissie Terreurbestrijding heeft unaniem haar eerste wetsontwerp goedgekeurd. De tekst van ministers Jan Jambon en Koen Geens opent de deur voor nachtelijke huiszoekingen in terreurdossiers, voor telefoontaps in dossiers van illegale wapenhandel en voor de oprichting van nieuwe databanken rond 'foreign terrorist fighters' en organisaties zoals Sharia4Belgium.

Na de aanslagen van 13 november in Parijs kondigde de federale regering achttien nieuwe maatregelen aan, bovenop de twaalf van na de antiterreuractie in Verviers. Sommige ingrepen vereisten geen wetswijzigingen, andere wel. De Kamercommissie die speciaal daartoe werd opgericht, boog zich dinsdag over het eerste wetsontwerp dat klaar is. En er werd meteen ook gestemd. De steun bij de oppositie bleek groot, zeker voor de invoering van nachtelijke huiszoekingen in terreurdossiers en het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden in dossiers van illegale wapenhandel.

Naast meerderheidspartijen N-VA, CD&V, MR en Open Vld spraken ook de PS, sp.a, Groen, Ecolo, cdH en Vlaams Belang zich positief uit. PVDA zag enkel het stuk over de telefoontaps zitten.

"Al genoeg databanken"
Het derde luik van het wetsontwerp - dat de oprichting mogelijk maakt van nieuwe, gezamenlijke databanken voor de politie, inlichtingen- en veiligheidsdiensten - botste echter op meer weerstand. "We hebben vandaag uiteraard nood aan een databank met gegevens van terroristen. Maar we hebben er al, we hebben er veel te veel en ze werken niet", hekelde Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke, die zwaaiend met adviezen van de Raad van State ook elders "wetgevende voorzichtigheid" vroeg. Ook PS en cdH stelden zich vragen bij het nut van "nog een databank". CdH-Kamerlid Georges Dallemagne wees daarbij ook op kritiek van de Europese Commissie in haar achtste semestrieel rapport over de werking van de Schengenzone. Daarin wordt met name gewezen op Belgische lacunes bij de invoering van de tweede generatie van het gezamenlijke 'Schengen Information System'.