Dossier Aanslagen Brussel

Waarom zakt terreurniveau nu al?

Gisteren besliste het OCAD, dat het dreigingsniveau in ons land analyseert, om het terreurniveau terug te brengen van 4 naar 3. Amper enkele dagen na de aanslagen op Zaventem lijkt dat een voorbarige en vreemde beslissing, maar OCAD-topman Paul Van Tigchelt benadrukt dat niveau 3 nog steeds ernstig is. “U heeft me niet horen zeggen dat het gevaar geweken is, integendeel.”

“Niveau 4 is een uitzonderlijk niveau, dat betekent dat een aanslag nakend is. Momenteel beschikken we niet over inlichtingen waaruit zou blijken dat dat het geval is”, verduidelijkt Van Tigchelt de beslissing van het OCAD.

Voortvluchtige verdachten
Ook het feit dat men nog op zoek is naar enkele terroristen die direct betrokken zouden zijn bij de aanslagen, is volgens de topman geen reden om het hoogste terreurniveau aan te houden. “Dat is een gegeven dat wordt meegenomen in de dreigingsanalyse, maar dat is uiteraard niet het enige gegeven. Het OCAD bekomt zijn inlichtingen van verschillende diensten. Al die informatie wordt samengelegd en op basis daarvan wordt gekeken wat het dreigingsniveau is. De gebeurtenissen van 22 maart liggen inderdaad nog maar tweeënhalve dag achter ons, maar momenteel hebben we geen inlichtingen om te zeggen dat een aanslag nog nakend is. Als er nieuwe informatie binnenkomt bij het OCAD, kan er opnieuw van niveau gewijzigd worden.