Leraar aangevallen om de 3 schooldagen

In Vlaanderen zijn 112 leerkrachten de voorbije twee jaar slachtoffer geworden van agressie of geweld door leerlingen, ouders of derden. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Chris Janssens (Vlaams Belang) heeft opgevraagd bij onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V), schrijven Het Nieuwsblad, De Standaard en Het Belang van Limburg.

De 112 geregistreerde feiten ingediend bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten zijn zonder twijfel een onderschatting, zegt Janssens. “Incidenten van agressie of geweld waarbij een arts niet meteen een duidelijk lichamelijk letsel vaststelt, zijn niet in deze cijfers opgenomen. Daarnaast is het helemaal niet ondenkbaar dat leerkrachten en scholen geen melding doen van incidenten om zichzelf niet in diskrediet te brengen.”

Opmerkelijk is dat alle zaken die bij het Agentschap werden ingediend in der minne geregeld werden. Janssens roept minister Crevits dan ook op om de problematiek bespreekbaar te maken, gewelddadig gedrag tegen leerkrachten openlijk aan te klagen en gepaste maatregelen nemen.