Dossier Aanslagen Brussel

Hartverwarmende actie op Beursplein

Belgie is aangeslagen. Om de verschrikkelijke gebeurtenissen van gisteren te verwerken, kwamen mensen massaal samen op het Beursplein in Brussel.

Echt iedereen zoekt steun bij elkaar. Jong, oud, Brusselaars, Vlamingen, Walen, Belgen van elke mogelijke afkomst, én van alle religies. Ze rouwen samen, brengen kaarsen mee, tekeningen en kaartjes, er wordt veel geknuffeld en getroost.

Maar de belangrijkste boodschap vandaag: deze terroristen krijgen ons niet klein. Ze kunnen onze vrije samenleving niet kapot maken. Op het einde klonk het hoopvolle "Vivre la Belgique".