“Aanslagplegers op weg naar Europa”

“We weten dat er – terecht – een zekere opluchtingssfeer heerst nu Abdeslam is opgepakt." Dat heeft Jaak Raes, de topman van Staatsveiligheid, deze middag gezegd in VTM NIEUWS. Toch waarschuwt hij dat we nu niet achterover kunnen leunen. “We weten dat een aantal mensen mogelijk vanuit Syrië op weg is naar West-Europa, met een plan tot aanslag, om vanuit die 'jihadimentaliteit' schade toe te brengen aan de Westerse democratie. We moeten daar zeer waakzaam voor blijven.”

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en de topman van Staatsveiligheid Jaak Raes gingen in VTM NIEUWS uitgebreid in op de arrestatie van Salah Abdeslam." Het is van het allergrootste belang dat Abdeslam levend gevat is, omdat we nu kunnen proberen het hele scenario te reconstrueren", zegt Raes. “Dat is niet enkel van belang voor de vervolging en bestraffing, maar ook om te zien in welke mate de inlichtingendiensten eventueel lessen kunnen trekken uit informatie die daardoor vrijkomt.”

Rol van Staatsveiligheid
“Het is de rol van de inlichtingendienst om in het kader van de strijd tegen het terrorisme inlichtingen te verzamelen", aldus Raes. "Als wij die inlichtingen niet spontaan kunnen bekomen, dan kunnen wij een beroep doen op de zogenaamde BIM-wet uit 2010. Die laat ons toe om inbreuken te plegen op de privacy van personen door bijvoorbeeld telefoongesprekken af te luisteren of berichten en elektronisch mailverkeer te onderscheppen.“ Hij benadrukt ook hoe moeilijk het is om te infiltreren in dergelijke milieus. “Je krijgt te maken met mensen die leren uit hun fouten en strategieën opzetten om de veiligheids- en inlichtingendiensten een rad voor de ogen te draaien.“

Geens is tevreden met het werk van Staatsveiligheid. “Op het moment dat de terreurcel in Verviers werd opgerold, zaten wij nog niet onder het juk van terrorisme. Toch heeft de Staatsveiligheid haar rol toen uitstekend gespeeld”, aldus Geens. “Sindsdien hebben wij alleen maar bijkomend geïnvesteerd in extra middelen en mensen voor de Staatsveiligheid. Bij begrotingsrondes heb ik daar telkens sterk op aangedrongen. Er wordt nu volop gerekruteerd en ook op vlak van infrastructuur hebben wij een aantal bijkomende maatregelen kunnen nemen.”

"Dunne lijn tussen onderzoeksgeheim en informatie"
Vandaag raakte ook bekend dat Abdeslams advocaat, Sven Mary, klacht indient tegen de Franse procureur die informatie uit de getuigenis van Abdeslam naar buiten bracht. Geens hoedt zich voor straffe uitspraken, "maar de lijn tussen het geheim van het onderzoek en informatie voor het publiek is dun. De rechter zal moeten beslissen wat er met de klacht van Sven Mary gebeurt.” Geens weerlegt ook dat Abdeslam de gevangenis moet verlaten voor verhoor. “Hij kan voor ondervraging worden overgebracht naar Brussel, maar het is ook mogelijk om Abdeslam in Brugge te verhoren.”

“Uitlevering is terechte vraag”
Minister Geens stipte ook aan dat het Frans aanhoudingsbevel tegen Abdeslam geen vraag tot uitlevering is. “Het woord uitlevering is voor landen buiten Europa. Hier is het gewoon een overdracht van de ene justitie naar de andere. Omdat het hoofdmisdrijf in Frankrijk gepleegd is, is dit een terechte vraag. Abdeslam heeft bovendien de Franse nationaliteit.” "Voor de Belgische inlichtingendiensten is het trouwens niet cruciaal dat Abdeslam in België blijft", vult Raes aan. “Sinds half november hebben wij een uitstekende samenwerking op vlak van inlichtingen met Frankrijk. Uitwisselen van informatie is dus geen probleem.”