Kleuter van 3 sterft aan difterie

Een kleuter van 3 jaar is afgelopen nacht overleden aan de gevolgen van difterie in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. Het meisje was als sinds 10 maart opgenomen in het ziekenhuis. Het kindje is van vreemde origine en was niet ingeënt.

De kleuter werd in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen bij de opname in quarantaine behandeld.

Difterie, ook wel kroep genoemd, komt uiterst zelden voor in Vlaanderen en bijna alle baby’s en kleuters zijn ertegen gevaccineerd. Het is een zeldzame maar besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. De bacterie produceert een gifstof (toxine) die de weefsels beschadigt. Besmetting met difterie kan door hoesten en niezen.

Voorzorgsmaatregelen
Het Agentschap Zorg en Gezondheid neemt n.a.v. het sterftegeval een aantal veiligheidsmaatregelen om de kans op verdere besmetting te verkleinen. De gezinsleden van de kleuter kregen een preventieve behandeling met antibiotica. Er werden ook stalen genomen van hun keel- en neusweefsel om te onderzoeken of ze drager zijn van de bacterie.

Ook de kleuterschool in Mechelen waar het kind naartoe ging, is verwittigd. De ouders van de andere kinderen op het schooltje krijgen een brief van de CLB-arts met uitleg over de ziekte en het advies om de vaccinatiestatus van hun kind na te kijken. Bij een onvolledige vaccinatie zal de huisarts het kind aanvullend vaccineren. Ook de huisartsen in de regio worden verwittigd zodat ze extra attent zijn voor eventuele symptomen van difterie.

Meer zieken?
In het UZA wordt het personeel onderzocht of ze drager zijn van de bacterie. Omdat de kleuter in quarantaine behandeld werd, zijn geen verdere maatregelen nodig.

Gezien de zeer hoge vaccinatiegraad in Vlaanderen is de kans op meer ziektegevallen beperkt.

"Uitzonderlijk niet ingeënt"
Men heeft heel lang moeten zoeken achter het tegengif en daardoor ging heel wat kostbare tijd verloren. Het is heel uitzonderlijk dat een kind niet ingeënt is, want in Vlaanderen is 99% wel ingeënt. Een vaccinatie tegen difterie bestaat uit meerdere inspuitingen, zowel als baby, als in de tienerjaren. Mocht een ouder zien dat zijn kind niet alle inspuitingen heeft gekregen, kan hij best opnemen met de huisarts om het vaccin alsnog te krijgen. Dat zegt VTM NIEUWS-journalist Eva Peeters.

"Nood aan lijst over beschikbaar vaccin"
Een centrale lijst, waarop zou staan waar het vaccin beschikbaar is en waar het nog geproduceerd wordt, zou al veel helpen. Dat zegt dr. Erika Vlieghen, hoofd van de dienst Tropische Geneeskunde van het UZA. Zo'n lijst bestaat nu nog niet en dat bemoeilijkt de crisiscommunicatie.