Slechts op één op vier graag naar school

Maar één op de vier Vlaamse jongeren tussen de elf en vijftien jaar gaat graag naar school. Dat blijkt uit een studie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Bij de Franstalige jongeren in België zijn de cijfers nog dramatischer: maar één op acht van hen zegt met plezier naar school te gaan.

Voor de studie deed het WHO onderzoek bij elf-, dertien- en vijftienjarigen over heel Europa. Daaruit blijkt dat zowel de Vlaamse als de Franstalige jongeren over de hele lijn onder het Europese gemiddelde bengelen.

Vijf percent
Bijna de helft van de Europese elfjarigen zegt graag naar school te gaan terwijl dat in België maar ruim één op vier is. Naarmate de leeftijd stijgt, verdwijnt ook de zin om naar school te gaan. Op vijftienjarige leeftijd gaat nog maar een kwart van de Europeanen graag naar school. In Vlamingen gaat het om 16 % en maar één op twintig van de Franstalige vijftien-jarigen in ons land gaat nog met zin naar school.