Flinterstar kostte ons al bijna miljoen

Het gezonken vrachtschip Flinterstar rust al bijna een half jaar op een zandbank voor Zeebrugge. Om het wrak daar te laten liggen, betaalde Vlaanderen al 899.000 euro. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) geantwoord op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordigster Martine Fournier (CD&V). De kosten worden normaal gezien teruggevorderd.

De Flinterstar zonk op 6 oktober 2015 na een aanvaring met de gastanker Al-Oraiq. Sinsdien ligt het vrachtschip voor de kust van Zeebrugge. Om het scheepswrak simpelweg in de zee te laten liggen, betaalde Vlaanderen tot 899.000 euro. En zolang het schip niet geborgen is, kunnen die kosten nog oplopen.

Dit heeft de Vlaamse Overheid al betaald:

  • Vier schepen ingezet: de Zeehond (guard vessel), de Orka (reddingsboot), de Zeetijger (boeienlegger/sleepboot) en de Ter  Streep (hydrografisch vaartuig)
  • Een zanddam aangelegd voor het Zwin
  • Pesoneel ingezet van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC), de afdeling Scheepvaartbegeleiding, de afdeling Kust, de DAB VLOOT en de Vlaamse secretaris van de Kustwacht
  • Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)  aangezet voor de Zwinregeling, en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) onderzocht het effect van pollutie in visgebieden
  • Advocaten, gerechtsdeurwaarders, gerechtsdeskundigen en gerechtskosten

Geld terug?
De kosten voor de acties van VLOOT-vaartuigen (698.000 euro) worden gefactureerd aan de federale overheid. "We hebben in januari al een schadeclaim ingediend bij de rechtbank om alle kosten terug te vorderen. Het totale bedrag, inclusief het Vlaamse deel, bedraagt 1,82 miljoen euro. Het is nu aan de rechter om te beslissen wie verantwoordelijk was voor de scheepsramp, en wie die kosten dus moet betalen", zegt Margo Neyskens, woordvoerder van staatssecretaris Bart Tommelein.

De overige kosten (201.000 euro) worden door de Vlaamse Overheid zelf teruggevorderd van ms Flinterstar en desgevallend van ms Al Oraiq.

Onlangs besliste het hof van beroep van Gent dat reder Flinter en de bevrachter Onego moeten instaan voor de berging. Zij hebben nog ruim anderhalve maand voor het aanstellen van een berger.