Nieuwe fietstest voor tieners

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) stelt samen met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) de FietSOmeter voor. Dat is een nieuwe praktijktest voor leerlingen uit de eerste graad van het secundair onderwijs, "in navolging van de succesvolle programma's voor basisscholen". De test heeft als doel leerlingen beter te informeren en het aantal verkeersslachtoffers onder fietsers terug te dringen.

"Bij de overstap naar de middelbare school fietsen tieners vaker zelfstandig naar school. Daarbij leggen ze langere trajecten af en krijgen ze vaker te maken met wisselende, complexe verkeerssituaties", luidt het. In 2014 vielen er in Vlaanderen 767 fietsslachtoffers in het verkeer in de leeftijdsgroep van 10 tot 14 jaar, waarvan twee doden.

Van zeer groot belang
"Het is dus van het allergrootste belang dat fietsende tieners de nodige vaardigheden en attitudes ontwikkelen om zich veilig in het verkeer te begeven", klinkt het. VSV ontwikkelde daarom met de steun van de Vlaamse overheid de FietSOmeter, een praktijktest voor leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs.

Pasklare praktijktest
Leerlingen volgen daarbij een vooraf uitgestippelde route in het reële verkeer en worden beoordeeld op vijf vaardigheden. Nadien volgt een eindevaluatie en krijgen de deelnemers een brevet waarop ook hun verbeterpunten staan. "Onze scholieren zijn heel kwetsbaar op de weg en met een goede verkeerseducatie kunnen we hen beter wapenen tegen de risico's van het verkeer", zegt minister Weyts. "De FietSOmeter biedt scholen een pasklare praktijktest. Veilig fietsen krijgt zo een plaatsje in het lesprogramma."

Educatief pakket
Scholen en leerkrachten kunnen zich nog tot 29 april inschrijven voor de FietSOmeter en kunnen zelf bepalen wanneer ze de test organiseren. Leerkrachten die zich inschrijven, krijgen een educatief pakket met daarin onder meer een handleiding, lesfiches en flyers voor de leerlingen en hun ouders. Bovendien krijgen ze toegang tot allerlei tips, materiaal en praktische informatie op de website.

"Afhankelijk van goodwill scholen"
“Vanuit de Vlaamse overheid ondersteunen we zulke projecten, maar dat is natuurlijk allemaal op vrijwillige basis”, zegt minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). “We zijn afhankelijk van de goodwill van de scholen die daar ook tijd voor moeten vrij maken en de inspanning moeten leveren. Maak het gewoon eenvoudiger: zorg er voor dat verkeerseducatie is opgenomen in de eindtermen, en dan is er echt een resultaatsverbintenis.”