Lerares krijgt pauze voor borstvoeding

Vanaf september zullen ook kersverse moeders die in het onderwijs werken borstvoedingspauzes kunnen nemen. Dat recht kan hen niet langer geweigerd worden. Dat staat geëxpliciteerd in het decreet ODXXVI, het verzameldecreet dat alle wijzigingen bevat die ingaan bij het volgende schooljaar. "Een terechte en knappe verwezenlijking", zegt het COV, het Christelijk Onderwijzersverbond.

Het recht op borstvoedingspauze is eigenlijk al 15 jaar geregeld via een cao van de Nationale Arbeidsraad. Maar nu wordt het recht ook expliciet opgenomen in de onderwijsregelgeving. Vanaf september 2016 zullen moeders in het onderwijs hun werk mogen onderbreken om hun kindje borstvoeding te geven of melk af te kolven. Dat recht zal hen niet langer kunnen geweigerd worden.

Het aantal pauzes hangt af van de werkuren. Bijvoorbeeld: twee pauzes van een half uur of één pauze van een uur voor een werkdag van minstens zevenenhalf uur, of een pauze van een half uur voor een werkdag van minstens vier uur.

Werknemers die borstvoedingspauzes willen nemen, hebben wel een medisch getuigschrift van hun arts of een attest van Kind & Gezin nodig. Het betrokken schoolbestuur moet ook minstens twee maanden op voorhand op de hoogte gebracht worden. Wie bijvoorbeeld meteen op 1 september 2016 wil starten met borstvoedingspauzes, moet zijn schoolbestuur tegen uiterlijk 30 juni 2016 op de hoogte brengen. "De school zelf moet zorgen voor een goed verwarmde en verluchte ruimte waar je borstvoeding kan geven of melk kan afkolven", luidt het.