“Gesprek met dokter neem je best op”

In Nederland geeft de minister van Volksgezondheid het advies aan patiënten om hun gesprek met de dokter op te nemen. Het gaat dan vooral om moeilijke gesprekken, bijvoorbeeld na een slechte diagnose. Vaak komen patiënten thuis en weten ze gewoon niet meer wat de arts gezegd heeft. Maar bij ons is de Orde van Artsen tegen het voorstel.

“Ik denk dat er zeer zeker situaties zijn waarbij het ten sterkste aan te bevelen is om dat wel te doen”, zegt professor Chantal Van Audenhove, die zelf lesgeeft aan dokters in opleiding. “Bijvoorbeeld in die situaties waar je complexe beslissingen moet nemen met veel onzekerheden, voordelen, nadelen, risico's van behandelingen, daar helpt het om de patiënt te laten onthouden wat er precies gezegd is.”

Maar de Orde van Artsen is geen voorstander. "Een gesprek opnemen zou ervoor kunnen zorgen dat zowel arts als patiënt een soort pose aannemen, men ziet dat dikwijls met een micro, met een video, dat mensen ineens anders zijn, en in de vertrouwelijkheid van een arts-patiëntenrelatie is dat eigenlijk niet gepast”, zegt professor Michiel Deneyer van de Orde der Artsen. De orde pleit ervoor gewoon iemand mee te nemen bij moeilijke gesprekken, want het is wel degelijk zo dat de patiënt bij een slechte diagnose niet alles onthoudt.