"Busonderzoek gaat te traag"

Evy Laeremans, de weduwe van één van de buschauffeurs die is verongelukt in Zwitserland, stelt zich burgerlijke partij, om sneller informatie te krijgen over wat er precies is gebeurd. Het technisch onderzoek naar de ramp is afgerond, maar de oorzaak is nog niet bekend. Daarvoor is het wachten op een rapport van de Zwitserse autoriteiten.