Vlaamse jeugdhulp krijgt versterking

Minister van Welzijn Jo Vandeurzen heeft een plan klaar om de jeugdhulp in Vlaanderen te versterken. Zijn “2.0-aanpak” moet zorgen voor minder administratieve lasten, meer capaciteit en continuïteit van zorg.

De jeugdhulpsector in Vlaanderen kreeg in 2014 een grondige hervorming met het decreet Integrale Jeugdhulp.Minister Vandeurzen heeft nu een aanvullend plan van aanpak klaar. Dat plan gaat heel breed, van het vroegtijdig opsporen van mogelijke (psychische) problemen tot verwijzing naar het Vlaamse jeugd(sanctie)recht dat moet vorm krijgen. Naast de eerder beloofde capaciteitsuitbreiding wil minister Vandeurzen ook nog dit jaar de wachtlijst van infrastructuurinvesteringen in de jeugdhulp wegwerken.

Continuïteit
Er komt ook een verdere administratieve vereenvoudiging, er moet meer "continuïteit" in de zorg komen. Nu valt de hulpverlening al eens stil, bijvoorbeeld wanneer verschillende hulpverleners moeten samenwerken. Een betere afstemming moet dat helpen voorkomen. Verder wordt ook de inzet van vertrouwenspersonen versterkt. Nu is het voor jongeren vaak moeilijk om zo’n vertrouwenspersoon te vinden – voor hen komt er nu een pool van vertrouwenspersonen waaruit ze kunnen kiezen.

Ook de praktijk van 'family justice centers', waarbij welzijn, politie en justitie informatie uitwisselen, met name rond situaties van intrafamiliaal geweld en kindermishandeling, wil de CD&V-minister graag tegen 2017 veralgemenen in Vlaanderen. Nu al bestaan er initiatieven in Antwerpen, Limburg en, in aanzet, Vlaams-Brabant.