2.200 werknemers weg bij spoor tegen 2018

Bij de spoorwegen hebben de bonden en directie vorige week een ontwerpakkoord bereikt dat uitgaat van 2.200 minder werknemers eind 2018. Dat bevestigen de toplui van de Franstalige en Nederlandstalige vleugel van de socialistische spoorbond.

"We hebben beslist het voor te leggen aan de leden omdat er volgens ons geen aanpassingen meer mogelijk zijn," reageert Michel Abdissi, topman van CGSP Cheminots. In december werd nog een vermindering van 6.000 banen voorzien. "Vergeleken met het ontwerp dat we eind 2015 verworpen hebben, is het aantal aangekondigde afvloeiingen lager, maar het statuut van het personeel dat zal aangeworven worden, is onzeker. Waar we de vorige keer over voltijdse equivalenten spraken, gaat het nu over het aantal werknemers. Niets zegt dat de nieuwe aanwervingen voltijdsen zullen zijn," aldus de vakbondstopman. 

De ontwerpteksten zullen nu voorgelegd worden aan de vakbondsleden, die later moeten beslissen of ze het akkoord aanvaarden of verwerpen.

In januari werd er, uiteindelijk enkel door de Franstalige spoorbonden, nog twee dagen gestaakt bij het spoor, nadat overleg over een nieuwe cao was afgesprongen in december. De achterban pikte de maatregelen niet die de spoortop wil doorvoeren om onder meer de productiviteit op te trekken, terwijl NMBS en Infrabel het met minder personeel zullen moeten stellen.