Begrotingsramingen "zeer naïef"

Volgens voorlopige cijfers van het monitoringcomité gaapt in de federale begroting een gat van minstens 2,1 miljard euro. Financiënminister Van Overtveldt legde de schuld daarvoor vorige week al bij de FOD Financiën. Uit mails die in handen kwamen van oppositiepartij sp.a haalt de overheidsdienst op haar beurt stevig uit naar de minister. Zo blijken de verwachte inkomsten van de kaaimantaks wel heel rooskleurig voorgesteld te zijn.

De opbrengst van die taks, die de regering toelaat vermogens te belasten die landgenoten in belastingparadijzen onderbrachten, werd door Van Overtveldt op 460 miljoen geraamd. Dat is volgens de FOD Financiën niet alleen “zeer naïef”, maar zelfs een “utopische situatie”. Volgens de mails werd aan het kabinet gemeld dat de werkelijke opbrengst maar een fractie zou zijn van dat bedrag. “De inschatting van het deel van de 460 mio dat mag verwacht worden, is dus een politieke beslissing,” klinkt het. 

“Inkomsten regering vallen tegen”

Volgens de topambtenaren van het monitoringcomité vallen vooral de fiscale inkomsten tegen, de inkomsten van de regering dus. Er kwam 1,8 miljard euro minder binnen dan verwacht.