Welzijnssector staat voor grote uitdaging

De welzijnssector krijgt de komende jaren te maken met een sterk vergrijzend personeelsbestand. Tegen 2020 zal één op de drie werknemers in de sector 50-plusser zijn. Het aantal 55-plussers zal tegen dan ook bijna verdubbelen. Dat blijkt uit de cijfers van het Vlaams Welzijnsverbond die gepubliceerd werden op Sociaal.net.

Jaarlijks brengt het Vlaams Welzijnsverbond, de koepel van welzijnsvoorzieningen, het medewerkersbestand van de welzijnssector in kaart. Uit de cijfers blijkt dat niet alleen de werkgelegenheid in de sector met twee procent per jaar stijgt, maar ook dat de sector af te rekenen krijgt met een reeks uitdagingen. Eén daarvan is het sterk verouderende personeelsbestand. De gemiddelde leeftijd van de werknemers in de sector ligt al hoger dan 40 jaar en dat blijft stijgen. Er wordt verwacht dat het aantal 50-plussers tegen 2020 zal oplopen tot bijna een derde van het personeel. “Het wordt een uitdaging voor de welzijnssector om deze groep gemotiveerd en productief aan de slag te houden”, klinkt het.

Weinig mannen 
Diversiteit blijkt wel nog steeds een pijnpunt te zijn in de welzijnssector. Het overwicht aan vrouwelijke werknemers is een traditie, maar in de kinderopvang bijvoorbeeld werkt amper twee procent mannen. Bovendien blijkt maar 1,9 procent van het totale personeelsbestand van allochtone afkomst en is amper 0,7 procent arbeidsgehandicapt.