U draait dan toch op voor de melkprijs

Het zijn uiteindelijk de consumenten die de eenmalige toeslag voor de Belgische melkboeren betaald hebben. De winkelketens rekenden hun bijdrage immers volledig door, zo blijkt vandaag uit het jaarverslag van de federale overheidsdienst Economie.

Ter compensatie voor de lage melkprijzen werd in augustus in het ketenoverleg - met daarin landbouwers, industrie en warenhuizen - afgesproken dat de melkboeren een eenmalige toeslag zouden krijgen. Die bedraagt 2,7 cent per liter geproduceerde melk, naar schatting goed voor in totaal 46 miljoen euro. 

14 cent
Concreet zouden de warenhuizen 14 cent per liter verkochte melk in een fonds storten, waaruit de melkveehouders dan zouden worden betaald. Afspraken over hoe de warenhuizen dat zouden doen, werden er niet gemaakt. 

Niet alles op uw bord
Ten tijde van het akkoord liet Comeos, de koepel van Belgische handel en diensten, weten dat de consument waarschijnlijk niet volledig ging moeten opdraaien voor de meerkost. Nu stelde de FOD economie het tegenovergestelde vast. In september, toen het akkoord in werking trad, werd de mel in de winkel fors duurder. 

Alles voor u
"De prijzen van volle en halfvolle melk voor zowel A-merken als huismerken en eersteprijsproducten lagen in de periode september-oktober 14 à 17 cent per liter hoger dan in augustus 2015", zegt Peter Van Herreweghe van het Prijzenobservatorium van de FOD economie in een persbericht. "De warenhuizen hebben er bijgevolg voor gekozen om de verschuldigde bijdrage aan het fonds voor de melkveehouders integraal door te rekenen aan de consument."