België op de vingers getikt over begroting

België riskeert de Europese begrotingsregels met de voeten te treden. Dat hebben de ministers van Financiën van de eurolanden vastgesteld in een geüpdate analyse van de nationale begrotingen.

Toen de euroministers zich in november over de Belgische ontwerpbegroting voor dit jaar bogen, luidde hun analyse dat België "grotendeels in overeenstemming" was met de Europese regels. Vier maanden later stellen ze vast dat er een risico bestaat dat België de begrotingsnormen niet zal naleven.

Hoge schuldgraad
De ministers verwijzen daarvoor naar de laatste economische prognoses van de Europese Commissie, die vaststelde dat de structurele begrotingsinspanningen over 2015 en 2016 slechts 0,5 procent van het bbp bedragen, terwijl 1,2 procent was vooropgesteld. Ook de hoge schuldgraad blijft volgens de ministers "een punt van zorg".

Nieuwe beoordeling
In de lente publiceert de Europese Commissie een nieuwe beoordeling van de Belgische begroting. De ministers begroeten alvast het Belgische engagement om tijdens de aanstaande  begrotingscontrole "de noodzakelijke maatregelen uit te voeren om te verzekeren dat de begroting in lijn zal zijn" met de Europese regels.

Extra inspanning
"De begroting in evenwicht brengen blijft uiteraard een belangrijke doelstelling. Een extra inspanning zal nodig zijn bij de begrotingscontrole, met als doel de overheidsfinanciën gezond te houden en de afspraken met Europa na te komen", zo bevestigt minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

Van Overtveldt wijst er wel op dat Europa lof heeft voor federale maatregelen als de pensioenhervorming en de tax shift. "Maar die agenda van structurele hervormingen mag gerust ambitieuzer", aldus de minister.