Zelfstandigen krijgen meer moederschapsverlof

Vrouwelijke zelfstandigen zullen binnenkort twaalf weken moederschapsverlof kunnen opnemen. Dat staat in een plan van minister van Middenstand Willy Borsus (MR) en minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld). Het kwartaal na de bevalling zullen de vrouwelijke zelfstandigen ook geen sociale bijdrage moeten betalen.

Op dit moment bestaat het moederschapsverlof voor zelfstandigen uit twee delen: een verplicht deel van drie weken en een flexibel luik van vijf weken. Dat flexibele deel wordt in het plan uitgebreid naar negen weken of tien weken in geval van een meerling. De nieuwe moeders kunnen dat verlof opnemen over een periode van 39 weken en zullen het bovendien deeltijds kunnen opnemen.

De maatregel past in het plan voor de bevordering van vrouwelijk ondernemerschap. Vrijdag komt het plan op de regeringstafel. Daarin zit ook een barometer voor vrouwelijk ondernemerschap. Momenteel is slechts 33 procent van de zelfstandigen een vrouw. De regering wil nagaan of deze maatregelen in de praktijk een impact zullen hebben.