Sticker tegen verkoop energie aan deur

Test-Aankoop start met een nieuwe campagne tegen de huis-aan-huisverkoop van energiecontracten. De consumentenorganisatie krijgt daar hoe langer hoe meer klachten over. Test-Aankoop roept onder meer op om met een sticker aan te geven "NEE" te zeggen tegen leurders en om overtreders aan te geven bij de federale overheidsdienst Economie.

Huis-aan-huisverkoop verbieden is onmogelijk, want dat is in strijd met de Europese wetgeving. De sticker is volgens Test-Aankoop daarom de beste manier om een einde te maken aan de oneerlijke handelspraktijken die ze proberen aan te pakken. Als een verkoper de sticker negeert, dan kan dit beschouwd worden als een agressieve handelspraktijk, met sancties als gevolg.

"Klachten over huis-aan-huisverkoop zijn schering en inslag", zegt Test-Aankoop. Verkopers zetten de vaak oudere slachtoffers onder druk om een contract te ondertekenen en verkopen vaak te dure contracten. "We hebben zelfs weet van verkopers die contracten verkopen aan mensen met een sociaal tarief. Zij doen daar geen enkel voordeel mee, want ze hebben al het laagste tarief", zegt Mieke Clymans van Samenlevingsopbouw, een van de vzw's die de actie steunen. 

Grote leveranciers

Er komen vooral klachten binnen van de grotere leveranciers. "We krijgen vooral veel klachten over ENI, Essent, Electrabel en Luminus", zegt Clymans. Om dergelijke praktijken aan te pakken, lanceert Test-Aankoop samen het Waalse RWADE, het Brusselse InforGazElec en het Vlaamse Samenlevingsopbouw een campagne om de bevolking te wijzen op de valkuilen van huis-aan-huisverkoop. 

Een consument die ondanks alles toch voor een leurder is gezwicht en een nieuw contract heeft ondertekend, vindt alle informatie in een speciale brochure. De brochure bevat algemeen advies en praktische tips om misbruik te signaleren en klacht in te dienen. Stickers zijn verkrijgbaar bij het magazine van Test-Aankoop en bij de deelnemende vzw's.