Politie op zoek naar 1.400 nieuwe agenten

De politie wil dit en volgend jaar een recordaantal van 1.400 nieuwe agenten in dienst nemen. En dat wordt niet eenvoudig, want de selectieproeven zijn zwaar. Zo slaagt maar 10 procent van wie aan de selectieproeven begint. Om kandidaten de kans te geven zich beter voor te bereiden worden infodagen gehouden in de politiescholen.

Minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, is zeer tevreden over het lokale pilootproject in Antwerpen om nieuwe kandidaten te rekruteren. De rekruteringscampagne is zeer belangrijk en nu wordt bekeken of het ook in andere steden kan plaatsvinden.