Liet politie cruciale tip liggen?

Het Comité P heeft gisteren urenlang een agente ondervraagd die de antiterreurdienst van de federale politie in juli 2014 op de hoogte gebracht had over de terreurplannen van Abdelhamid Abaaoud en de broers Abdeslam. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De federale politie ontkent dat de antiterreurdiensten in de fout zouden gegaan zijn. De directeur-generaal van de gerechtelijke politie heeft inmiddels ook gereageerd. Hij verdedigt zijn agenten, maar is niet tevreden over de manier waarop sommige media hiermee omgingen.

Onder meer Comité P beschikt over de details van een telefoongesprek dat in de nacht van 10 op 11 juli 2014 gevoerd is tussen een vrouwelijk lid van de antiterrorismedienst en één van haar tipgeefsters. Die informante – een naaste van de Abdeslams - vertrouwde haar die nacht toe dat de broers Salah en Brahim "volledig geradicaliseerd" waren en op het punt stonden om naar Syrië te trekken. Nadat de vrouw ook verklaard had dat de twee volledig onder invloed van Abaaoud stonden, begon ze te huilen: "Doe iets, ze gaan een aanslag plegen."

De politievrouw belde diezelfde nacht nog naar haar oversten om de info door te spelen. 's Anderendaags, zo blijkt uit computergegevens, heeft ze ook nog informatie opgezocht over Brahim en Salah Abdeslam.

"Wél adequaat gereageerd"
“Er is wel degelijk adequaat gereageerd op de informatie die politie en gerecht in juli 2014 kregen over de broers Abdeslam”, reageert federaal parketwoordvoerder Eric Van Der Sypt. "De informant waarvan sprake is gecontacteerd en had het in dat contact niet over plannen voor een mogelijke aanslag."

Het federaal parket bevestigt dat het telefoongesprek heeft plaatsgevonden en dat de politievrouw haar oversten op de hoogte heeft gebracht. "De informante is daarop gecontacteerd door de gespecialiseerde dienst", zegt Van Der Sypt. "In dat contact is er melding gemaakt van de naam Abdelhamid en van twee broers. Van een aanslag of plannen daarvoor is toen niets gezegd."

Beschadigingsoperatie
Door de tip zo sterk te ontkennen en die “manifest onjuist” te noemen geeft het federaal parket en de federale politie de indruk dat de agente in kwestie niet betrouwbaar is. Dat zegt VTM NIEUWS-journaliste Katrien Saelens. De uitspraak brengt veel misnoegdheid mee. Er wordt zelfs gesproken van een beschadigingsoperatie. De agente die de uitspraak deed is op ziekteverlof en werkt momenteel niet meer op de dienst. Er lopen ook enkele tuchtprocedures tegen haar.

"Opletten met zulke 'duistere bronnen'"
De directeur-generaal van de federale gerechtelijke politie, Claude Fontaine, heeft inmiddels ook schriftelijk gereageerd op het nieuws. "Onderzoek tegen terroristische organisaties zijn complex en vergeten doorgedreven aandacht. Er komen honderden tips binnen en er zijn veel individuen die in aanmerking komen opgevolgd te worden. Het is geen evidente job om prioriteiten te stellen. We hebben in het verleden al bewezen efficiënt te werken. Zo werd een aanslag in Verviers verijdeld", verdedigt Fontaine zijn medewerkers.

Fontaine stoort zich echter aan de manier waarop sommige media bericht hebben over dit onderzoek. "Deze speurders geven permanent het beste van zichzelf en worden toch geconfronteerd met berichten die gebaseerd zijn op allerlei onware spookverhalen. Als ik zie welke inspanningen mijn mensen dagelijks leveren, is het mijn plicht hen te verdedigen tegen leugens die gebaseerd zijn op een duistere bron. Ik wil media oproepen voorzichtig om te springen met dergelijke informatie." 

Jambon: "Zal desnoods ingrijpen"
Indien uit onderzoek van het Comité P zou blijken dat er tekortkomingen zijn geweest bij de politie bij de verwerking van informatie over de broers Abdeslam, dan engageert minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zich ertoe om die "recht te zetten". Dat heeft de vicepremier donderdag in de Kamer geantwoord op een vraag van Filip Dewinter (Vlaams Belang).

Minister Jambon verwees naar een onderzoek van het Comité P, dat al langer werd opgestart. In een tussentijds verslag van de instantie die de politiediensten controleert, wordt over die feiten met geen woord gerept. "Ik ga ervan uit dat het Comité P dit facet zal onderzoeken" na de informatie die nu is verschenen, stelde Jambon. "Wanneer zou blijken dat er tekortkomingen waren bij de politie, dan hebt u aan mij een partner om die recht te zetten", aldus minister.