Gemeenteraad kiest voor Thiéry

De gemeenteraad van Linkebeek heeft maandagavond zoals verwacht Damien Thiéry voorgedragen als kandidaat-burgemeester. Alle dertien raadsleden van de Franstalige meerderheid stemden voor. De twee raadsleden van de Vlaamse oppositiepartij Prolink weigerden aan de stemming deel te nemen.

Raadslid Rik Otten stelde het standpunt van Vlaams minister Liesbeth Homans te volgen, namelijk dat de gemeenteraad Thiéry niet kan voordragen omdat zijn benoeming al eerder in de legislatuur geweigerd werd.

Net voor de stemming riep een twintigtal leden van het Taal Aktie Komitee en Voorpost slogans zoals "Damien buiten" en "Linkebeek Vlaams". Verder deden er zich geen incidenten voor.