Meer jeugdhuizen kans op subsidie

Minister van Jeugd Sven Gatz (Open Vld) heeft beslist om de de drempel voor Vlaamse subsidies aan jeugdhuizen te verlagen. Zo moeten jeugdhuizen voortaan minder dagen per week geopend zijn en niet langer een minimale oppervlakte hebben van 150 vierkante meter.

De totale som aan subsidies voor jeugdhuizen dit jaar bedraagt 2,5 miljoen euro. Voor jeugdwerkers wordt het nu een beetje minder moeilijk om kans te maken op een stukje van dat bedrag voor hun jeugdhuis. Zo moeten de huizen minder dagen per week open zijn, en moeten ze niet langer een minimale oppervlakte van 150 vierkante meter hebben. Voor de communicatie over hun activiteiten, openingsuren en doelstellingen is het niet meer nodig een website te hebben. Dat kan via sociale media gebeuren. Ook samenwerkingen tussen jeugdhuizen en andere organisaties worden makkelijker. Vroeger moesten die organisaties subsidies krijgen via het jeugddecreet. Die voorwaarde wordt afgeschaft.

Minister van Jeugd Sven Gatz: "Nadat we, samen met de federale regering, ervoor zorgden dat de btw-vrijstelling voor jeugdhuizen werd opgetrokken van 50.000 naar 80.000 euro, wou ik nu ook de regelgeving meer laten aansluiten bij de hedendaagse behoeften en verzuchtingen van de jeugdhuizen." De beslissing gaat nu voor advies naar de Vlaamse jeugdraad en de Strategische Adviesraad voor Cultuur. "Indien zij ermee instemmen kan ze binnen afzienbare tijd in werking treden", aldus Gatz.