Water uit kraan soms gezonder dan uit fles

Leidingwater in ons land is volkomen veilig om te drinken. In een aantal gevallen is het zelfs gezonder dan flessenwater, dat soms bijvoorbeeld te veel mineralen bevat. Dat blijkt uit onderzoek door Test-Aankoop waarbij op 44 plaatsen in het land stalen leidingwater geanalyseerd werden op de aanwezigheid van nitraten, pesticiden, lood en hormonen. 

Er werden in het leidingwater weliswaar nitraten aangetroffen, maar deze bleven onder de risicodrempel voor de volksgezondheid. In één geval was er wel iets te veel nitriet aanwezig. Ook pesticiden bleven onder het risicopeil. In eenzelfde staal werden sporen van een herbicide en insecticide aangetroffen, maar deze kwamen niet in de buurt van de limiet. In een ander staal werd te veel lood gevonden afkomstig van een leiding in de woning. In twee stalen werden hormonen aangetroffen, maar in amper meetbare hoeveelheden die geen enkel risico inhouden.

200 keer duurder
Test-Aankoop wijst erop dat flessenwater liefst 200 maal duurder is dan leidingwater en bovendien niet altijd gezonder. "Het water in sommige flessen bevat bijvoorbeeld te veel mineralen. Het is wel zo dat zwangere vrouwen wordt ontraden om leidingwater te drinken vanwege de mogelijke aanwezigheid van nitraten", aldus de consumentenorganisatie.

Flessenwater is niet alleen duur maar ook belastend voor het milieu. De flessen uit glas en pet vergen immers veel grondstoffen en energie om ze te fabriceren en te hergebruiken.