Klacht Heilige stoel in beroep verworpen

De groepsklacht tegen de Heilige Stoel en de Belgische bisschoppen is door het hof van beroep van Gent nietig verklaard. Daarmee krijgt een veertigtal slachtoffers opnieuw ongelijk, want ook in eerste aanleg verklaarde de dagvaarding nietig.

Het ging om een zogenaamde ‘class action’-zaak, een groepsaanklacht. De bedoeling van de klacht was om de aansprakelijkheid in hoofde van de Heilige Stoel, de Belgische bisschoppen en de hogere oversten te laten vaststellen. De eisers stelden dat ze allen slachtoffer waren van seksueel misbruik en dat ze schade leden door de nalatigheid van de kerkelijke overheid.

De rechtbank van eerste aanleg in Gent besliste in 2013 dat de dagvaarding nietig was. Volgens de rechtbank kon één slachtoffer niet dagvaarden in naam van een hele groep slachtoffers en gold de immuniteit van de Heilige Stoel. Het hof van beroep in Gent bevestigde het eerdere vonnis en oordeelde dat de vordering op "geen enkel concreet feit" gebaseerd is. De slachtoffers kunnen nog cassatieberoep aantekenen en in een latere fase naar het Europees Hof van Justitie stappen.