Nog nooit zoveel dossiers over haatmisdrijven

Het Gelijkekansencentrum - (dat nu Unia heet) heeft nog nooit zoveel dossiers geopend over haatmisdrijven en haatboodschappen als vorig jaar. Unia opende bijna 1600 dossiers. Eén op de drie daarvan ging over aanzetten tot haat, discriminatie of geweld. Dat staat vandaag te lezen in De Morgen. 

Opvallend is dat er niet opvallend meer meldingen over racisme kwamen na de aanslagen in Parijs, maar wél dat de feiten erger zijn geworden. Scheldpartijen maken plaats voor doodsbedreigingen. Bovendien worden er ook meer gevallen van agressie gemeld op bijvoorbeeld gebedsplaatsen, maar ook gewoon op straat of in cafés. 

De meldingen in 2015 gingen vooral over ongelijke behandeling op grond van zogenaamd ras (38 procent van de dossiers), handicap (22 procent) en religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen (19 procent). De dossiers die werden geopend wegens de seksuele geaardheid vertegenwoordigen 5 procent.