65% wil graag meer tijd voor seks

Slechts één Vlaming op de zes is compleet tevreden over zijn of haar tijdsinvulling. 71% van de Vlamingen vindt dat er te weinig uren zijn in de dag om alle activiteiten af te ronden. En 87% wil meer tijd om gewoon eens te genieten van het moment. Dat blijkt uit het grootschalig Win Tijd-onderzoek van Qmusic waar meer dan 2.000 mensen aan deelnamen. Opvallend: 65,1 procent wil graag meer tijd voor seks.

Mensen voelen zich niet goed bij hun huidige dagindeling. Zo heeft maar liefst 71% het gevoel dat er te weinig uren in één dag zijn om alle activiteiten af te ronden, geeft 71% aan dat ze verlangen naar een beetje rust en voelt 65% zich vaak schuldig omdat hij of zij te weinig tijd maakt voor familie en vrienden. Zes Vlamingen op de tien geeft ook toe een aangenamer persoon te zijn als hij of zij meer tijd zou hebben.

Ideale tijdsindeling
Maar hoe ziet de tijdsindeling eruit in een ideale wereld? De respondenten uit het Win Tijd-onderzoek geven aan beduidend minder tijd te willen besteden aan hun werk (62%), aan opruimen (57%) en opvallend, aan het scrollen door sociale media (44%). Vlamingen willen vooral meer tijd om gewoon eens te genieten van het moment (87%), op reis te gaan (80%) en hobby’s uit te oefenen (76%). Veel respondenten geven ook aan dat ze dubbel zo veel tijd willen vrijmaken om iets leuks te doen voor zichzelf (me-time) en om meer tijd door te brengen met anderen (we-time). Ook vinden mensen dat ze te weinig tijd hebben voor seks (65%).

Toch gelukkig
Nog uit het onderzoek blijkt dat het tekort aan tijd niet in de weg lijkt te liggen van het geluksgevoel. Zowel mannen als vrouwen geven zichzelf een gemiddelde score van bijna 7,5 op 10 voor geluk. Dat staat in contrast met een relatief hoog stressgehalte, vooral bij vrouwen. Mannen geven hun stressniveau een score van 5,6 op 10. Bij vrouwen is dit een stuk hoger, namelijk 6,4 op 10. Dit heeft vooral te maken met het feit dat vrouwen meer tijd besteden aan de zorg voor kinderen en huishoudelijke taken en minder tijd overhouden voor me- en we-time.

Heb jij te weinig tijd voor seks?