Geen referendum over Gents circulatieplan

Er komt geen referendum in Gent over het nieuwe circulatieplan. De meerderheid wees het voorstel van N-VA-kopman Siegfried Bracke af. Het stadsbestuur wil een "voortdurende volksbevraging", door een "burgerkabinet" begeleid. Daarover wordt deze avond nog formeel gestemd.

Op 3 april 2017 wil de Gentse bestuurscoalitie het voetgangersgebied verdubbelen en de binnenstad bijkomend in zes sectoren verdelen om doorgaand verkeer te weren. Cruciaal in het circulatieplan zijn een aantal flankerende maatregelen, zoals een vlottere doorstroming op de R4 en extra Park&Rides.

Vier uur debatteren
Via een referendum met de vraag "Vindt u dat Gent en de Gentenaars beter worden van het voorliggende 'Circulatieplan Binnenstad Gent'?" wilde N-VA-fractieleider Siegfried Bracke het laatste woord over het plan aan de Gentenaar zelf geven. Na vier uur debatteren, waarbij vijf N-VA'ers, CD&V-kopman Veli Yüksel en twee Vlaams Belangraadsleden hun licht lieten schijnen over de inhoud van de het plan en hun steun uitdrukten voor het referendum, werd het referendum uiteindelijk weggestemd.

Ongenuanceerd
De leden van de meerderheidspartijen Open Vld, sp.a en Groen legden daarop een amendement op tafel waarbij ze vanaf maart een "oplossingsgerichte dialoog" willen opzetten met specifieke doelgroepen, zoals bewoners, handelaars, zorgverstrekkers of mensen met een handicap. "Deze dialoog kan leiden tot verdere concrete afspraken en verfijningen voor en na de invoering van het plan", klinkt het. Het voorstel gaat "veel verder dan een referendum dat slechts eenmalig en op een ongenuanceerde wijze naar de mening van de Gentenaar peilt", aldus de raadsleden.

Burgerkabinet
Een "burgerkabinet" moet de bevraging en andere reacties laten begeleiden, evalueren en aansturen. Dat burgerkabinet, bestaande uit 150 tot 200 Gentenaars die in juni en oktober 2017 samenkomen en januari en mei 2018, wordt via een open oproep samengesteld. De samenstelling en werking moet tegen deze zomer voorgesteld worden. Verder wordt nog gevraagd om een aantal specifieke begeleidende maatregelen te nemen bij de invoering van het circulatieplan, zoals voldoende politie en verkeersbegeleiders voorzien of een communicatiebudget voorzien. Ook moeten specifieke maatregelen volgen voor personen met een beperking en mensen die slecht te been zijn.