Kaart: Hoe veel afval mag u weggooien?

Vanaf 2022 moeten de Vlaamse gemeenten minder restafval weggooien. Gemiddeld moet elke gemeente per inwoner de hoeveelheid restafval verlagen naar 141 kilogram, maar in de praktijk verschilt het maximum van gemeente tot gemeente. Hoeveel elke gemeente mag weggooien, kan u zien op deze kaart.

De gemeenten zijn onderverdeeld in verschillende categorieën. Ze worden ingedeeld op basis van het aantal inwoners en van het gemiddelde inkomen van de inwoners. De redenering is dat mensen met een hoog inkomen meer consumeren en dus ook meer weggooien. Ook de kustgemeenten mogen meer afval weggooien omdat mensen met een tweede verblijf aan de kust niet meegeteld worden bij het aantal inwoners, maar toch afval produceren. Afhankelijk van die criteria wordt bepaald hoeveel restafval er binnen een gemeente of stad per inwoner mag worden weggegooid vanaf 2022.

 

CATEGORIE

DOELSTELLING

- Stadsrand

116 kg/inwoner

- Landelijke of verstedelijkte plattelandsgemeenten met sterke demografische groei

122 kg/inwoner

- Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei

125 kg/inwoner

- Weinig verstedelijkte gemeenten met demografische achteruitgang

- Kleine landbouwgemeenten

129 kg/inwoner

- Landelijke zones

- Landelijke en landbouwgemeenten met industriële activiteit

- Middelgrote steden

139 kg/inwoner

- Erg landelijke gemeenten met sterke vergrijzing

144 kg/inwoner

- Sterk verstedelijkte gemeenten met lage inkomens

- Steden en agglomeratiegemeenten met industriële activiteit

- Agglomeratiegemeenten met tertiaire activiteit

147 kg/inwoner

- Residentiële randgemeenten met hoge inkomens

158 kg/inwoner

- Regionale steden

151 kg/inwoner

- Grote en regionale steden

197 kg/inwoner

- Kustgemeenten

258 kg/inwoner

Bron: OVAM