Muizen eten documenten Brusselse tunnels op

Muizen hebben zitten knabbelen aan de documenten van de Brusselse tunnels. En daarom kan de bijzondere commissie die nu niet meer inkijken. Dat zegt Christian Debuysscher, oud-diensthoofd van de cel kunstwerken van Mobiel Brussel.

Archieven inkijken die al in de magen van muizen zitten, het is een beetje moeilijk. Dat ondervond de bijzondere commissie over de staat van de Brusselse tunnels. Debuysscher onthulde tijdens een hoorzitting met een aantal verantwoordelijken van Mobiel Brussel dat een deel van het bewuste archief van de tunnels in de jaren 90 gestockeerd werd in de brugpijlers van het Reyerscomplex. Dat werd toen zo gedaan omdat de bevoegde dienst destijds in een hotel gehuisvest was, en daar was geen plaats voor een archief.

Het gaat om documenten over de bouw van de bruggen of tunnels in het Brussels gewest voor de overheveling van de wegeninfrastructuur, inclusief kunstwerken. "De muizen hebben zich daaraan tegoed gedaan", aldus Debuysscher.

Stefaniatunnel
De huidige topman van Mobiel Brussel, Jean-Paul Gailly, verklaarde tijdens de vorige hoorzitting in de tunnelcommissie al dat bij de overdracht van de tunnels en bruggen van de federale naar de Brusselse administratie, documenten verloren gegaan zijn, onder meer een deel van de plannen van de Stefaniatunnel. Mogelijk waren deze ook in de pijlers opgeslagen.