Meer mensen verhuren hun woning via sociaal kantoor

Steeds meer huiseigenaars die hun woning verhuren aan mensen met een laag inkomen, doen dat via een sociaal verhuurkantoor. De Vlaamse verhuurkantoren hebben 9% meer klanten dan vorig jaar. In grote steden loopt dat zelfs op tot 30%. Een sociaal verhuurkantoor controleert de huurders en zorgt ervoor dat alle betalingen correct gebeuren.