"Internaat voor minderjarige veelplegers"

Het internaat is geen goede oplossing voor radicaliserende jongeren. Maar wel voor jongeren die om de haverklap van school veranderen om uiteindelijk zonder diploma uit te stromen, en die al te vaak door alle mazen van justitie en hulpverlening vallen. Dat zegt Bart De Wever in Gazet van Antwerpen.

Die stelling is een reactie op de uitspraak van Hans Bonte, de burgemeester van Vilvoorde. Die zei eerder dat jongeren die dreigen te radicaliseren best naar een internaat worden gestuurd waar ze discpline leren en kunnen studeren.

Bart De Wever, burgmeester van Antwerpen, is het daar niet mee eens. De eigen, Antwerpse aanpak is volgens hem beter. “Deze jongeren worden opgevolgd door een casemanager die de nodige diensten inschakelt om de problematiek die aan de basis ligt van de dwaling aan te pakken. De doelgroep is heel divers, net als de onderliggende problemen. Het idee dat een internaat deze jongeren de nodige structuur en opvoeding kan geven, is daarom zeker niet voor heel die doelgroep relevant", zegt hij.

Het internaat is wél een goed idee voor minderjarige veelplegers, vindt De Wever. “Het gaat dan over jongeren die om de haverklap van school veranderen om uiteindelijk zonder diploma uit te stromen en die momenteel al te vaak door alle mazen van justitie en hulpverlening vallen”, legt hij uit. Het is het Vlaams parlement die daarover volgens hem moet debatteren.