"Wantoestanden in Telecom aanpakken"

Minister van Telecom Alexander De Croo (Open Vld) werkt aan een pakket maatregelen die moeten voorkomen dat telecomoperatoren te snel en eenzijdig contracten verbreken. Het voorbije jaar kende het aantal klachten daarover bij de Ombudsdienst Telecom immers een forse toename. Via een wetswijziging wil minister De Croo komaf maken met "wantoestanden" in de sector.

Bij de Ombudsdienst liepen het voorbije jaar 516 geregistreerde klachten binnen over facturatie en invorderingskosten. Dat is een stijging met liefst 40 procent tegenover de 314 klachten uit 2014. Het merendeel van deze klachten gaat over invorderingskosten die worden aangerekend na administratieve problemen, bijvoorbeeld als gevolg van een adreswijziging, niet correct geregistreerde betalingen en het foutief gebruik van betalingsrefertes. De Croo merkt op dat er vandaag geen uniformiteit bestaat in de procedures die de verschillende operatoren gebruiken om contracten te verbreken. Ook de termijnen die klanten krijgen om te reageren, lopen nogal uiteen. 

Aan dergelijke "wanpraktijken" wil de liberale vicepremier paal en perk stellen. Voortaan zullen operatoren altijd eerst een duidelijke, schriftelijke herinnering moeten versturen vooraleer ze telecomdiensten willen afsluiten. Klanten moeten ook minstens vijftien dagen de tijd krijgen na de eerste herinneringsbrief om hun dossier in orde te brengen. Bij betwisting kunnen operatoren de telecomdienst pas afsluiten wanneer de betwisting is afgehandeld.

Telecomregulator BIPT start nu gedurende een maand overleg met de operatoren en consumentenorganisaties. Daarna legt De Croo een reeks wetswijzigingen voor aan de ministerraad, die dan nog groen licht moeten krijgen in het parlement.