1 op de 4 flirt op het werk

Een kwart van de Belgische werknemers geeft toe wel eens te flirten met een collega. Eén op de vijf heeft zelfs gekust met iemand van het werk en 14 procent ging nog een stap verder. Toch heeft slechts één op de drie werknemers duidelijke regels over relaties op het werk in zijn/haar bedrijf. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Tempo-Team.

Meestal blijken de romances met collega's van korte duur. Slechts in één op de vijf gevallen leiden deze avances tot een (kortstondige) relatie en maar één op tien huwt of gaat samenwonen met zijn of haar collega-geliefde. De meeste werknemers mijden echter bewust relaties op het werk omdat ze vaak voor problemen zorgen. 

Bron van ergernis of goed voor carrière?
Geflirt op de werkvloer kan voor andere collega's een bron van ergernis zijn. Een op de vier stoort zich aan uitgesproken flirtgedrag bij collega's. Een flirtende baas wordt nog minder op prijs gesteld. Meer dan de helft van de ondervraagden vreest dat relaties tussen collega's vaak bron van problemen zijn.

Toch hoeven romances op het werk niet enkel nadelen mee te brengen. Opvallend is dat bijna één op de tien een relatie met zijn of haar baas overweegt als dat voordelig zou zijn voor de carrière.

Amper regels
Aangezien flirten op het werk zo veel voorkomt, zou je denken dat hier in de meeste bedrijven wel een beleid over bestaat. Toch heeft slechts één op de drie werknemers weet van een duidelijke gedragscode hierover. Volgens Tempo-Team is er dan ook nood aan een duidelijk HR-beleid. 

"Een liefdesclausule voorzien in het arbeidsreglement is niet meteen nodig", vindt Marina Willecomme, HR Director van Tempo-Team, "Het gebeurt dat collega's verliefd worden en een relatie beginnen, dat hoeft niet per definitie problematisch te zijn. We verwachten in zo'n geval dat de partner-collega's daar professioneel en discreet mee om gaan en hun gezond verstand gebruiken. Er kan voor gekozen worden om een van de twee partners over te plaatsen naar een andere afdeling of project binnen het bedrijf, om afleiding te vermijden en eventuele conflicten te voorkomen."

Wat kan/mag werkgever doen?
Als men het de werknemers vraagt, vindt een derde dat de kantoorkoppeltjes niet op dezelfde dienst kunnen blijven werken. Voor een relatie tussen een werkgever en een werknemer is men nog strenger en vindt de helft dat één van beide overgeplaatst moet worden.

"Het is wenselijk dat werkgevers een beleidslijn hierrond uitstippelen", zegt Stefan Nerinckx, advocaat bij Fieldfisher en docent arbeidsrecht aan de Hogeschool Universiteit Brussel. "Het gedrag van de tortelduifjes mag namelijk hun professionele activiteiten niet negatief beïnvloeden; daarnaast bestaat het risico van de verspreiding van confidentiële gegevens, subjectieve evaluaties, ongewenste intimiteiten, etc. In sommige gevallen maakte een relatie op het werk zelfs een dringende reden tot ontslag uit. Een transparante gedragscode is dus meer dan aangewezen."