13.112 besneden vrouwen in België

Morgen is het Zero Tolerance Against Female Genital Mutilation dag. Daarom vragen verschillende organisaties als Unicef, Plan International en GAMS aandacht voor het onderwerp vrouwelijke genitale verminking. Zeker 200 miljoen vrouwen en meisjes in dertig landen zijn besneden, dat meldt Unicef. Maar ook in België ligt het aantal besneden vrouwen verrassend hoog. Bij ons zou het aantal effectief besneden vrouwen in België oplopen tot 13.112.

Bij een vrouwenbesnijdenis worden schaamlippen en/of de clitoris gedeeltelijk of helemaal weggesneden. Het komt vooral voor in moslimlanden en gebeurt bij meisjes tussen de 0 en 15 jaar oud. Vrouwenbesnijdenissen gebeuren vooral op het Afrikaans continent, in het Midden Oosten en in sommige Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen, maar het fenomeen is zeker geen ver-van-ons-bed show. Migranten brengen vaak de traditie vanuit hun herkomstlanden mee. "Velen beseffen niet dat ondertussen steeds meer jonge mensen in Afrika zich tegen de praktijk kanten. Zolang genitale verminking niet stopt in Afrika, zal besnijdenis ook bij jullie voor duizenden meisjes een bedreiging blijven", zegt Madina Bocoum, coördinatrice van de projecten van Plan International tegen vrouwenbesnijdenis in Mali.

Deze socio-culturele "traditie", is vaak gestoeld op onwetendheid. "Veel mannen én vrouwen geloven dat een vrouw die niet is besneden onvruchtbaar wordt en dat de clitoris haar toekomstige man onvruchtbaar maakt." alsdus Bocoum. 

Bij ons in België lopen nog steeds meer dan 4.000 meisjes het risico om besneden te worden. Volgens de recentste studie, uitgevoerd door de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid uit 2014, zou het aantal effectief besneden vrouwen in België oplopen tot 13.112. Meisjes die in België worden geboren, lopen het risico om te worden besneden ofwel in Europa, ofwel naar aanleiding van een terugkeer naar het land van herkomst tijdens de vakantie. 

Preventie 
Met deze internationale Zero Tolerance Day wil men aantonen dat de inspanningen om de praktijk de wereld uit te krijgen moeten worden opgevoerd. Genitale verminking stoppen is volgens Plan International een werk van lange adem, waarin vanuit internationale hoek meer moet worden geïnvesteerd. "Niet alleen voor miljoenen meisjes in Afrika, maar ook voor meisjes die naar Europa zijn gevlucht of hier zelfs zijn opgegroeid."

Vrouwenbesnijdenis neemt wel langzaam af, blijkt uit trends over de afgelopen 30 jaar. Vooral jongere generaties vrouwen verzetten zich tegen de praktijk.

Men Speak Out 
Rond deze periode vinden er heel wat preventiecampagnes plaats. Maar de 'Men Speak Out' is toch net iets anders. De  campagne is namelijk niet op vrouwen, maar op mannen gericht. "Het is zeer belangrijk om ook mannen te betrekken bij de strijd tegen genitale verminking bij vrouwen. Dat zegt Katrien De Koster van GAMS (Groep voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking), de organisatie die zich hier in België inzet tegen vrouwenbesnijdenis. Het onderwerp blijft immers een groot taboe, zowel bij vrouwen als bij mannen. "Bij een gevoelige materie als deze is het belangrijk dat de hele samenleving wordt aangesproken, dus niet enkel de vrouwen" klinkt het.