Vluchtelingen krijgen direct vaccin

Vluchtelingen die in België aankomen, zullen voortaan meteen gevaccineerd worden als hun vaccinatiestatus niet in orde is. Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) hebben daar een protocolakkoord over ondertekend. Het gaat om vaccinaties tegen mazelen, bof en rubella en tegen tetanus, difterie en kinkhoest.

De toediening van vaccinaties gebeurt in het WTC-II-gebouw in Brussel. Wanneer mensen in België aankomen en op tuberculose worden gescreend, wordt ook hun vaccinatiestatus nagegaan en krijgen ze eventueel een vaccin. Hiervoor kunnen de vaccins gebruikt worden die voor het vaccinatieprogramma in Vlaanderen beschikbaar zijn.

Polio
Er werden al langer vaccins gegeven in opvangcentra "maar idealiter wordt men onmiddellijk gevaccineerd bij aankomst in België", zeggen Vandeurzen en Francken. Door meteen na aankomst in België te vaccineren, worden de risico's op het uitbreken van infectieziekten in de opvangcentra geminimaliseerd.

De binnenkomende vluchtelingen die in aanmerking komen, zullen systematisch een vaccinatie krijgen tegen mazelen, bof en rubella en tegen tetanus, difterie en kinkhoest. Voor wie uit Afghanistan of Pakistan afkomstig is, wordt, op advies van de Wereldgezondheidsorganisatie, een extra poliovaccinatie voorzien.