Lerares met hoofddoek krijgt gelijk

De Raad van State heeft in een arrest een godsdienstlerares gelijk gegeven die haar hoofddoek wilde blijven dragen. De lerares weigerde de omzendbrief van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) te ondertekenen over het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke kentekens. Daardoor werd ze niet aangenomen op de school.

De Raad vernietigt dan ook de weigering door de directeur van de basisschool De Driesprong Maldegem om de vrouw aan te werven. Bij de start van het schooljaar 2013-2014 weigerde de vrouw bij haar tijdelijke aanstelling als leerkracht islamitische godsdienst de omzendbrief van het Gemeenschapsonderwijs te ondertekenen omdat ze een hoofddoek draagt. Daarop besliste de directeur om haar niet aan te nemen. Uiteindelijk stapte de lerares naar de Raad van State.

Persoonlijk engagement
Die gaf haar in het arrest van maandag gelijk. "De Raad van State stelt vast dat het ambt van een leerkracht levensbeschouwelijke vakken verschilt van het ambt van een leerkracht algemene vakken. Bovendien houdt het ambt van godsdienstleerkracht zelf het persoonlijk engagement in van de betrokken leerkracht. Dit persoonlijk engagement gaat voor bepaalde godsdienstleerkrachten gepaard met het vertoon van de uiterlijke kentekens van hun levensbeschouwing", stelt de Raad.

"Daarenboven zijn de taken en opdrachten van de leerkracht allesbehalve strikt beperkt tot wat zich afspeelt tijdens het godsdienstonderricht in het klaslokaal. Ook buiten de context van zijn lesopdracht kan voor hem een opvoedings- of onderwijssituatie bestaan die aanleiding kan geven tot het, op bedachtzame wijze, doen kennen van zijn persoonlijk engagement", besluit de Raad.

Het Gemeenschapsonderwijs beraadt zich over het arrest en zal woensdagmiddag reageren.