2380 Belgen lieten naam veranderen

Vorig jaar hebben 2380 Belgen aangevraagd om hun naam te laten veranderen. Bij 1170 mensen ging het om de familienaam, 1002 mensen wilden een andere voornaam. De overige 208 lieten zowel hun voor- als hun familienaam veranderen.

Het proces om je naam te laten veranderen is echter niet zo eenvoudig. Er zijn verschillende criteria waar een naam aan moet voldoen om in aanmerking te komen. Mensen die bijvoorbeeld gepest worden met hun naam of een geslachtsverandering hebben ondergaan, kunnen makkelijker een toelating krijgen. Ook mensen van vreemde origine die een Europees-klinkende naam willen om de integratie te vereenvoudigen, hebben volgens de brochure van de FOD Justitie recht op een naamsverandering.

Duur
Zo’n verandering kost echter ook geld. Je betaalt altijd 49 euro registratiekost. Als je bijvoorbeeld een hoofdletter wil laten vervangen door een kleine letter, dan kost dat 740 euro. Een goeie reden kan je een vermindering geven, maar dan nog betaal je 490 euro. Als je als transseksueel je voornaam wil veranderen, dan heb je recht op een gunsttarief van 49 euro.

Het aantal aanvragen voor een naamsverandering neemt de laatste jaren toe. Sinds 2013 worden er elk jaar meer dan 2000 aanvragen ingediend. Ter vergelijking: in 1997 waren er nog maar 865 aanvragen. De procedure kost ook tijd: je voornaam veranderen duurt tussen de 6 en 12 maanden, voor je familienaam reken je best anderhalf tot twee jaar.