Brusselse tunnels kunnen open blijven

De Brusselse regering heeft beslist aanpassingen voor verschillende tunnels zo snel mogelijk uit te voeren in afwachting van een globaal meerjarig investeringsplan. Alle tunnels, op de Stefaniatunnel na, kunnen intussen open blijven. Dat deelde de Brusselse regering mee na afloop van de ministerraad. "De regering is zich bewust van de economische gevolgen voor het gewest en onderzoekt alle mogelijkheden om de mobiliteit spoedig te herstellen", luidt het.

De technische aanbevelingen hebben betrekking op de Montgomerytunnel, de Georges Henritunnel, de Troontunnel, de Tervurentunnel en het Reyerstunnelcomplex. Voor de Leopold II/Rogiertunnel en de Stefaniatunnel neemt de regering afzonderlijke bijzondere beslissingen. Ze bevestigt ook de optie om de Stefaniatunnel tijdens de periode die voorafgaat aan de werken in alle veiligheid open te stellen, zodat de mobiliteit van de gebruikers gewaarborgd blijft.

Minister van Mobiliteit Pascal Smet moet tegen maart een geactualiseerd meerjarig investeringsplan klaar hebben, waarin de aanbevelingen van de verschillende rapporten verwerkt zijn, en een tijdschema voor de werken opgenomen is.

Voorts bevestigt de regering de oprichting van een geïntegreerd gewestelijk crisis- en communicatiecentrum - met de DBDMH (Brandweer en Medische Hulp), MOBIRIS en MIVB. Op de kortst mogelijk termijn zal gekeken worden wat de precieze behoeften zijn van de diensten die van dat centrum deel uitmaken. De regering zal ten slotte een grondig debat opstarten over de toekomst van de Brusselse tunnels op middellange en lange termijn.