Leraren onzeker over verkeerskennis

Voor heel wat scholen maakt en verkeers- en mobiliteitseducatie deel uit van het takenpakket. Maar wat blijkt? Minder dan de helft ­— zo’n 45 procent — van de leerkrachten die verkeerslessen geven in het basis- en secundair onderwijs, vinden dat ze over voldoende kennis beschikken om dat te doen. Dat blijkt uit een bevraging van 587 leerkrachten door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV).

Om die reden vindt 8 op de 10 bevraagde leerkrachten dat de verkeerslessen best op straat gegeven worden, in het echte verkeer. Bijna 70 procent vindt zelfs dat de politie daarbij onmisbaar is.

Uit diezelfde enquête blijkt dat 85 procent van de leraren die zich inzetten voor verkeerslessen op school, dit even belangrijk vindt als taal- of wiskundelessen. Toch wordt er volgens meer dan de helft van de leerkrachten te weinig tijd besteed aan verkeerseducatie.

Resultaten
Bovendien blijkt er een aanzienlijk verschil te zijn in het aanbod verkeer in het basis of secundair onderwijs. Met het oog op de resultaten van deze bevraging, pleit de VSV voor een betere verankering van verkeers- en mobiliteitseducatie in het secundair onderwijs, reageert VSV-woordvoerder Werner De Dobbeleer. "Net bij de overgang naar de secundaire school, wanneer leerlingen zich dus vaker zelfstandig en ook verder beginnen te verplaatsen, vallen de verplichte verkeerslessen weg", zegt hij. "De onderwijshervorming biedt hier ongetwijfeld kansen."

Een grote meerderheid van de ondervraagden (91 procent) is er alvast van overtuigd dat verkeer structureel aan bod moet komen in de lerarenopleiding.

Ook Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil verkeer laten opnemen in de eindtermen van het secundair onderwijs. Hij gaat daarvoor ijveren bij Hilde Crevits, zijn collega van Onderwijs.